Nationella Serien

Inbjudan till spel i Nationella serien 2023–2024

Svenska Bowlingförbundet inbjuder alla föreningar till deltagande i Nationella serien, som omfattar:

Herrar:

Herr/Dam:

Elitserien

Allsvenskan - Division 1 - Division 2 - Division 3

Damer:

Elitserien - Allsvenskan - Division 1 - Division 2

 

REGION GÖTA-/SVEALAND

REGION NORRLAND

Lag från
Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Göteborg, Västergötland, Bohuslän-Dal, Östergötland, Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppland, Västmanland, Närke, Värmland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland

Lag från
Medelpad, Jämtland/Härjedalen, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten

Lagens inplacering i grupper verkställs av Seriekommittén på basis av geografisk hemvist samt tillhörighet föregående säsong.

ANMÄLAN
Inför säsongen 2004–05 infördes en tillsvidareanmälan som innebär att det avtal som anmälan gäller, förlängs automatiskt tills dess en avanmälan sker eller att förändringar i seriesystemet för med sig annullering av anmälan eller att laget diskvalificeras eller utesluts från Nationella serien.

NYANMÄLAN
Förening som inte tidigare deltagit i Nationella serien kan anmäla representationslag till Nationella seriens lägsta nivå. Förening med representationslag i Nationella serien kan anmäla upp till två farmarlag. Till damernas lägsta serienivå ges dispens för B-lag, dock utan möjlighet att avancera eller delta i kvalspel. Nyanmälan ska vara SvBF:s kansli tillhanda senast den 27 maj 2023.

AVANMÄLAN
Förening som avanmäler sin plats i det nationella seriesystemet påminns om att avanmälan ska vara SvBF:s kansli tillhanda senast den 27 maj 2023. Vid för sent inkommen avanmälan utgår en straffavgift enligt Kap D § 107, p6.

Blanketter finns tillgängliga på swebowl.se, under rubriken Vår verksamhet -> Förbundsinfo -> Information -> Manual, blanketter och formulär.

AVGIFTER

Serieavgift

3 500 kr

600 kr

För 8-mannalag

För 4-mannalag Dam

 

Föreningsavgiften ska betalas efter erhållen faktura, som skickas ut under hösten. Förening som inte betalt avgift inom föreskriven tid riskerar att nedflyttas till underliggande division nästa säsong eller eventuellt uteslutas.

TÄVLINGSREGLER
Matcherna i nationella seriesystemet spelas med 8-mannalag över fyra serier med amerikanskt spelsätt om banpoäng i samtliga nivåer. SvBF:s tävlings- och seriebestämmelser enligt Blå Bokens Kapitel C, D och K tillämpas.

Division 2 för damer, spelas med 4-mannalag över 4 serier med europeiskt spelsätt och med banpoäng.

SPELPROGRAM
På SvBF:s webbplats bits.swebowl.se presenteras spelprogram för samtliga serier i Nationella serien. Deltagande föreningar uppmanas att löpande kontrollera om eventuella ändringar görs. Fram till 31 juli finns möjligheten att påpeka eventuella felaktigheter rörande tidsättning. Efter att serien har fastställts (normalt den 1 augusti), kommer alla förändringar att bekräftas genom skrivelse per mail till föreningens adress som är angiven i IdrottOnline. OBS! Kontrollera att mailadressen är korrekt i IdrottOnline!

MATCHTIDER
Seriekommittén vill påminna om att matchtiderna ska hållas, det framkommer allt oftare att matchtiden överskrids. Enligt Blå Boken, kapitel D, § 214.1 är matchtiderna 120 minuter för elitserien och allsvenskan samt 100 minuter för övriga serier. På den tiden ska inspelning (10 respektive 5 minuter), match, avtackning samt utrymning av banområde genomföras. Genom att ha en bana fritt och samt att som spelare vara beredd och spela när det är din tur, gör att tiderna lättare hålls.

FLYTTNING AV MATCH
När flyttning av match initieras av förening/hall ska detta ansökas på det formulär som finns på swebowl.se och via Vår verksamhet -> Förbundsinfo -> Information -> Manual, blanketter och formulär. Observera att flyttformuläret är under omarbetning och kommer förändras. Tills vidare skickas ett mail till sk@swebowl.se med information om match, nuvarande uppgifter och nya uppgifter.

Vid flyttning av matcher, får även vardagar användas som matchdag. Se Blå Boken, kapitel D, § 213 för mer information om omgångarnas varaktighet.

SCORING ONLINE           

Allt fler hallar har scoring online och det ställs allt högre krav på SK att vi ska använda hallar med scoring online. Till seriekommittén får vi också protokoll för justering och det är inte ovanligt att vi måste skicka tillbaka frågan och be dem komplettera namnen så vi kan välja rätt person. Eller att hemmalaget har registrerat resultatet på fel person (rätt förnamn, fel efternamn).

En uppmaning till alla hallar och föreningar – kräv hela namnet när ni skriver in protokollet. Och som förening lämna ifrån er kompletta laguppställningar, även som hemmalag. Använd alltså EJ smeknamn!

MATCHRAPPORTERING
Det är obligatoriskt för hemmalag på alla serienivåer att senast två timmar efter avslutad match rapportera matchresultaten via det digitala matchprotokollet "Matchfakta". Vid utebliven eller försenad rapportering kan hemmalaget drabbas av straffavgift enligt Kap D § 217.

Observera att detta gäller även vid spel på neutral plan, att hemmalaget ansvarar för att matchresultatet rapporteras senast två timmar efter avslutad match.

Avbryts matchen eller inte kan spelas, ska även detta meddelas snarast till sk@swebowl.se.

BITS hanterar direktrapportering av matchresultat. En förutsättning är att hallen har rätt version av scoringprogrammet samt att båda lagen har, innan start, angivit laguppställningen i BITS. För ett korrekt matchprotokoll ska alla ändringar i laguppställningen göras i BITS, innan scoringsystemet hämtar matchuppgifterna.

Justering av spelare i scoringsystemet gör att det blir fel i matchprotokollet.

Hemmalaget ansvarar för att inrapporterade resultat, även vid direktrapportering, är korrekta men det åligger också bortalaget att kontrollera. Eventuella fel som upptäcks ska korrigeras alternativt rapporteras till SK via mailadressen sk@swebowl.se.

I BITS 2.0 kan föreningarna själva öppna matcher upp till 5 dagar efter att matchen är avslutad och själva korrigera eventuella felaktigheter.


Det ligger i varje förenings intresse att matchresultaten rapporteras snabbt så att tabeller och rankingsystem uppdateras, vilket också tillfredsställer media och supporters.

ENSKILDA SPELARAVTAL OCH FÖRENINGSAVTAL

Det är möjligt att upprätta enskilda spelaravtal eller föreningsavtal för spelare och föreningar, för utbyte av spelare i Nationella serien. Det åligger spelare och föreningar med samarbetsavtal att informera sig om regler för spelares deltagande. Läs mer om avtalen i Blå Bokens Kap K, och om spelbarhetsregler i Blå Bokens kapitel D.

FARMARLAG
Förening som anmäler farmarlag bör ha i åtanke att spelarnas deltagande i farmarlag omgärdas av en mängd restriktioner. Därför rekommenderas föreningar som anmäler ett respektive två farmarlag, att ha minst 25 respektive 35 licensierade medlemmar. Det åligger förening med farmarlag att informera sig om regler för farmarlag. Läs mer om farmarlagsregler i Blå Boken, kapitel D.

En förening får ha två till tre lag på lägsta serienivån i nationella serien.

OLJEPROFILER
Samtliga matcher i Nationella serien ska spelas på oljeprofiler som följer Blå Bokens regler. Matcher i herrarnas och damernas elit- och allsvenska serier kommer att spelas på av SvBF i förväg bestämda sportoljeprofiler, som håller sig inom visst längdspann och ratio.

KVAL OCH SLUTSPEL VÅREN 2024
Kval genomförs under 2 omgångar, omgång 22 och 23

Nationella seriefinalen för 8-mannalag genomförs den 10–12 maj i Jönköping, RC-Bowl, med de fyra främst placerade herrlagen respektive fyra främst placerade damlagen i respektive Elitserie enligt Blå Bokens Kapitel E § 8.

PRISER
De fyra herr- och damlagen som deltar i Nationella seriefinalerna erhåller föreningen ett RF-tecken samt spelarna erhåller 13 st RF:s SM-tecken i guld, silver respektive brons att fördela inom föreningen. Segrande lag får också en inskription i det nya vandringspriset, Leanderssons trofé. Segrande lag i samtliga grupper inom Nationella serien erhåller, efter vårens spel, SvBF:s jetong i guld.

RESEBIDRAG
Förbundet avsätter medel till en resebidragspott att fördelas i proportion till lagens totala reslängd under säsongen. För säsongen 2023–2024 ges bidrag till lag som under säsong har totalt mer resor än 250 mil. Resebidraget betalas ut för de lag där bidraget överstiger 3000 kr. För resor till och från Gotland är resebidraget per resa 1750 kr för fastlandslagen och 1250 kr för Gotlandslagen.

 

 

 

 

För deltagande lag i nationella seriefinalen, erhålls ett finalbidrag på 10.000 kr per lag. Resebidrag utbetalas efter avslutad säsong.

SERIEKOMMITTÉNS KONTAKTUPPGIFTER
Alla frågor som rör seriespel administreras av SK som kontaktas via epost sk@swebowl.se.  Vid behov återfinns kontaktuppgifter för enskilda ledamöter i SK på swebowl.se under Vår verksamhet ->Kommittéer ->Seriekommittén.

FÖRENINGARNAS KONTAKTUPPGIFTER
Vi uppmanar alla föreningar att se över sina kontaktuppgifter i IdrottOnline. Vid upprepade tillfällen då SK försöker kontakta föreningar per mail för att informera om t.ex. godkänd matchflytt eller vid protestärenden – så visar det sig att e-postadressen är inaktuell eller att e-postadress saknas helt. Detta gör det svårt för oss att nå ut med relevant information, och kan i värsta fall orsaka negativa konsekvenser eller kostnader för föreningen pga. utebliven eller försenad information.

NYHETER INFÖR SÄSONGEN 2023–2024

  • Damernas elitserie kommer återgå till att ha två stora sammandrag under säsongen, ett på hösten och ett på våren. Det tredje derbymötet mellan lagen i serien kommer spelas i en neutral hall.

  • Damernas Div. 1 kommer att spelas med minst 5 lag och max 12. Föreningar kan välja att dela lag med annan förening. Delade lag får B-lagstatus, och kan då inte avancera, men får fritt använda spelare inom föreningen. Dispens för två klubbdräkter ges när man delar lag. Vid anmälan av ett delat lag, kontakta SK för mer information.

  • Damernas division 1 Svealand kommer utgå och nya och berörda lag placeras i norra allsvenskan, som därmed utökas med fler lag. Antalet lag som kvalar till damernas elitserie kommer bli oförändrat, 3 st.

  • Ny division 2:a för nationella damserien. Från och med säsongen 2022/2023 kommer en nationell damserie för 4-mannalag skapas. Formatet är 4 serier EU med banpoäng. I övrigt är det Blå Bokens regler som gäller.
    Division 2 kommer ta större hänsyn till geografin, och så långt som möjligt fokusera på korta resor, vilket innebär att en division kan bestå av allt mellan 4 och 18 lag. Varje division kommer också anpassas efter de förutsättningar som råder. T ex så kan en division spela enbart hemma/bortamatcher och en annan division spelar enbart sammandrag. Ytterligare variant är Online-matcher, så att lag från hela Sverige kan vara med.
    Det ingår inte något kval denna säsong och man kan inte åka ur. Anmälan och avanmälan görs på samma sätt som för nationella serien och är en tillsvidare-anmälan.

  • Från och med säsongen 2022/2023 kan damer som spelar i damlag, teckna individuella spelaravtal med andra damlag. Observera att spel för en förening per serienivå fortfarande gäller.

  • Det är fortsatt tillåtet för damer med individuella avtal att dubblera inom moderföreningen och avtalsföreningen i samma omgång. Fortsatt fri dubblering till säsongen 2023/2024.

 

Senast uppdaterad: 23-05-13 av Peter Lagerroos