RF anvisningar för barn och ungdomsidrott

RF har i nya anvisningar för barn och ungdomsidrotten skärpt skrivningarna från idrottens idéprogram ”Idrotten vill”. Skärpningen sker utifrån idrottens ansvar mot barn och ungdomar. Anvisningarna bygger i all väsentlighet på att all idrottsverksamhet för barn och ungdomar ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention.

Ett barnrättsperspektiv innebär att med respekt för barnets åsikter alltid ha dess bästa, det vill säga dess välmående, hälsa och positiva utveckling, för ögonen. Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet kring idrott för barn och unga.

För dig som vill veta mer klicka här. 

SvBF riktlinjer

Verksamheten för juniorer och ungdomar organiseras inom bredd eller elitverksamheten.Information runt juniorlandslag och förberedelseläger hittar ni under Verksamhet/Elitverksamhet.

Inom talangverksamheten strävar vi efter att alla skall kunna utvecklas från den nivå man befinner sig.
Från vårt talangprogram "Team talang" skall en det finnas en utvecklingstrappa som passar alla utifrån egna mål och intressen.

Vi vill att ungdomar på varje hall har tillgång till:
* En stabil och välorganiserad föreningsverksamhet
* En regelbunden och organiserad träning med kvalitet
* Ett bra lokalt och regionalt tävlingsutbud
* En social och trygg idrottsmiljö
* En ”blå gul tråd” att följa i sin utveckling

Verksamheten för ungdomar/juniorer drivs huvudsakligen på lokal- och distriktsnivå.