Projektstöd IF barn och ungdomar 7-25 år

Möjlighet att söka nya medel öppnar igen!

Från och med idag finns det medel att söka under Projektstöd IF fram till och med 2023-12-01 eller så länge det finns medel att söka.

Möjligheten för din förening att söka projektstöd fortsätter under 2023 och det är möjligt att söka stöd redan från 7 års ålder upp till 25 år. Fokus kommer att ligga på att försöka inkludera underrepresenterade grupper, hitta nya tränings- och tävlingsformer och att utbilda nya ledare.

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet och projekt får beviljas för:

• att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
• att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
• materialinköp att/eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten
• idrottsspecifika utbildningar - aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare.
• att möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande samarbeten som involverar flera idrotter
• idrottsövergripande utbildningar – aktivitet och organisationsledarutbildningar så som de nationellt idrottsövergripande tränar- och föreningsledarutbildningarna eller andra utbildningar som stärker kompetensen hos deltagarna kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom båda sökbara områden:
• Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
• Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
• Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Bowlingföreningar har möjlighet att söka projektstöd för följande:  

 • NYA tränings- och tävlingsformer
 • Underrepresenterade grupper
 • Strikejakten
 • Utbildning – Föreningsutbildning, (Tränarutbildningar via Återstartsstödet)


Projektansökan år 2023 - så här går det till:

Vi har skapat separata formulär för de olika inriktningar som det finns möjligheter att söka bidrag för, se ovan. Ansökningsformulär hittar du på klubbens IdrottOnline-sida under fliken Idrottsmedel. Så här går det till att ansöka – klicka här

Underrepresenterade grupper
Nu finns möjlighet att erbjuda anpassad träning/bowlingskola för exempelvis nedanstående grupper:

 • Nyanlända
 • Flickor
 • Socioekonomiskt utsatta

Idrottsrörelsen har satt upp fyra delar som är extra värdefulla i vår verksamhet:

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

"Idrotten vill"  kan du läsa om idrottens idé. 

Strikejakten
Strikejakten är ett bowlingkoncept för den som är nyfiken på bowling och vill uppleva det på ett nytt och spännande sätt. Strikejakten riktar sig till barn mellan 7-12 år. Mer info med olika krav för detta stöd finns att läsa på vår hemsida, klicka här

Möjlighet ges till bidrag för att köpa in material med syfte att förändra/förnya den idrottsliga verksamheten, exempelvis genom:

 • matta till ” Strikejakten”
 • tränarväska innehållande bl a, ärtpåsar (8st), balansplatta (1st), häckar (8st), rockringar (4st) mm

Klotbidrag
Kan fortfarande sökas genom Återstartsstödet. För mer info kontakta: tim.davidsson@swebowl.se

NYA tränings- och tävlingsformer
Ta möjligheten att utveckla och förnya era tränings- och tävlingsformer/bowlingskolor som kan bidra till att ge stimulans och utveckling för era barn och ungdomar så ni får behålla dem länge i er verksamhet.  

Utbildning
Vi är övertygade om att man behöver vara ett team som tar ansvar för ungdomarna. Vi rekommenderar därför att alla klubbar under projektets gång får minst två namngivna ledare. Med fler utbildade och kompetenta ledare ökar förutsättningarna att rekrytera och ta hand om fler unga, mer info vad som gäller -  hittar du här.

Åter öppet för åldersspannet 7-25 år
Möjlighet att söka stöd till duktiga unga i föreningarna för att motivera och stimulera till fortsatt utveckling är nu åter öppen redan från 7 års ålder upptill 25 år. Kom också ihåg att söka LOK-stöd för era ungdomar två ggr/år, 25/8 och 25/2.

Så här går det till att söka LOK-stöd -  klicka här

Ansökningstid

Vi fortsätter att ha löpande ansökningstid = ”först till kvarn”, så ansök snarast dock senast 2023-12-01.

 

Bidrag från ditt Distriktsförbund (DF) Föreningar kan även söka medel från distriktsförbunden. Läs med om Projektstöd för barn och ungdomar på RF:s hemsida.

Frågor
Frågor om det nya projektstödet kan skickas till johan.ekstrom@swebowl.se eller på tel. till Johan Ekström 08-699 60 45.

Återrapport 2023
Återrapportering för Projektstöd till barn och ungdomar skall vara insänd senast 25 januari 2024.

Vi har som regel inom SvBF att om återrapportering uteblir påverkar det ansökningar som kommer in under 2023. Om ni beviljats medel under 2022 måste alltid återrapporten vara inskickad och godkänd INNAN ni kan beviljas ev. nya bidrag.

Återrapporterna är en viktig del för er och för oss.

Senast uppdaterad: 23-03-21 av Johan ekström