Para-gruppen

Maria Karlsson Årberg Ordförande Para-gruppen
Mickael Engström Tävling och elitutveckling
Christer Jönsson Utbildning och träningsutveckling
Johanna Svenungsson (1)
Johanna Svenungsson Verksamhetsutvecklare parabowling
Senast uppdaterad: 22-12-19 av Tim Davidsson