Bilda en bowlingförening

För att bilda en idrottsförening inom Bowling krävs medlemsskap hos Svenska Bowlingförbundet.

Svenska Bowlingförbundet är ett specialidrottsförbund (SF) och är medlemsförbund hos RF (riksidrottsförbundet). I och med medlemsskapet hos Svenska Bowlingförbundet ansluts även föreningen till RF.

Mer information om att bilda en förening samt digital ansökningsblankett finner du genom följande länk.

Information om hur man bildar en bowlingförening

 

Inträdesansökan hos Svenska Bowlingförbundet

Inträdesansökan SvBF

Ansökan om namnbyte

RFs Föreningsstadgar

På www.rf.se har RF (riksidrottsförbundet) samanställt informationen om att blida en idrottsförening. Bl.a. finns information om det obligatoriska organisationsnummret samt hur ni går tillväga för att bilda föreningen.

Ansökan om medlemskap i SF - Riksidrottsförbundet (rf.se) 

Checklista, föreningens ansvar:

  • Fyll i ansökan och bifoga dokument.
  • Utse ordförande, sekreterare, kassör och IdrottOnline-administratör och starta IdrottOnline för föreningen.
  • Finns det ungdomar i klubben så behövs en person som är insatt i LOK-stödet och Idrottslyftet.
  • Årsrapport ska skickas in mellan 21 maj och 30 juni efter varje säsong.
  • Ta ansvar för att ha kunskap om eller hitta till Svensk bowlings regelverk "Blå boken".
  • Nyhetsbrev, information från Svenska Bowlingförbundet, skickas till den föreningsmail som finns i IdrottOnline och publiceras även på www.swebowl.se. På Svenska Bowlingförbundets hemsida publiceras även annan viktig information.

 

Starta en hallförening

I varje bowlinghall finns möjlighet att bilda en hallförening. Denna har samma formella status som en bowlingförening, men har en begränsad verksamhetsinriktning. Här inriktar man sig på att ”fånga in” besökare på hallen och anordna lokala aktiviteter, för att sedan eventuellt slussa in medlemmar i en ”vanlig” bowlingförening.

Följande kriterier gäller för en hallförening:

Föreningen måste själv ange att den vill vara en hallförening
Föreningen får endast ha B-licenser
Föreningen får delta med lag i seriespel anordnat av den lokala hallen
Föreningen får delta med lag i distriktsserier, även gränsöverskridande
Föreningen får inte delta i det nationella seriesystemet”

Att bilda en hallförening

Förslag till stadgar, hallförening

Inträdesansökan, hallförening

Senast uppdaterad: 23-05-09 av Frida Söder