Begrepp

På Svenska Parasportförbundet får de ibland frågor om vilka olika begrepp som används om idrottare med olika funktionsnedsättningar och här är vad de tycker bör användas:

Funktionsnedsättning
Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättningar kan grupperas på en rad olika sätt, vanligast inom idrotten är rörelsehinder, synskada samt utvecklingsstörning.

Funktionshinder
Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Konsekvensen är att funktionshinder inte är något som en person har, utan det är miljön som är funktionshindrande.

People first language

Vi använder oss av språkbruket ”people first language”:

Vi säger personer/idrottare med
rörelsehinder, synskada, utvecklingsstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning etc.

På engelska används följande begrepp:
Athletes with
physical impairment, visual impairment, intellectual impairment

Senast uppdaterad: 22-11-30 av Tim Davidsson