Information parabowling

Personer med funktionsnedsättning är välkomna till vår Paraverksamhet. Vår verksamhet bedrivs i föreningsform vilket innebär att om man vill tävla och tillhöra en gemenskap så tar man kontakt med bowlinghallen som kan hänvisa dig vidare.

Oavsett vilken funktionsnedsättning man har skall ifyllt medicinkort (PDF) skickas in tillsammans med licensansökan (PDF). I samtliga fall är det Svenska Bowlingförbundet som godkänner medicinkortet.

De regler som finns för Parabehörighet är följande:

Regler "Vad är Parabowling" (under omarbetning)
Regel "Spel med ränna"

Här kan du hitta bowlingföreningar i ditt närområde: parame.se

Återstartsstöd 2023
Under 2023 finns det möjlighet att söka återstartstöd för att rekrytera nya ledare till föreningarna, utbilda befintliga ledare samt skapa utbyten med andra föreningar för att öka samarbetet i och mellan distrikten. Ansökan om återstartstöd för paraverksamheten görs till: johanna.svenungsson@swebowl.se 

Årets paraledare 2023
Under 2022 tog vi fram ett pris för årets paraledare, utmärkelsen delades ut i samband med Action Jubal i november. Mer information om årets paraledare 2023 kommer i samband med att nomineringen öppnar, priset kommer delas ut på Action Jubal 2023. 

Spelare, anhöriga, styrelsemedlemmar med flera kan till exempel nominera en ledare som man tycker förtjänar att bli årets paraledare 2022. Klicka här för att komma till nomineringsblanketten.

Vinnaren utses av Svenska bowlingförbundet i samband med banketten vid Action Jubal.
Årets paraledare vinner ett oborrat klot.

Aktuella tävlingar 2023

Para Spring Cup 1 februari-15 maj
Para SM Örebro 15-23 april
Special Olympic Word Games Berlin 12-26 juni

Utbildning

Det finns flera olika utbildningar att välja på för att utveckla ledare och föreningar. Svenska bowlingförbundet har en utbildningsplattform där ni kan genomgå utbildningar online, vidare arrangeras Level 1 och T.U.G utbildningar, dessa utbildningar är även något ni kan efterfråga som distrikt. Parasportförbundet arrangerar både fysiska och digitala utbildningar med olika teman. Dessa utbildningar fokuserar på paraidrotten. RF-SISU arrangerar ytterligare utbildningar, ibland annat ledarskap, administration och andra områden som berör föreningslivet. 

RF/SISU:s kunskapsportal

Parasportsförbundets utbildningar

Till ledare/ föräldrar / spelare - info om Försäkringskassan

Om man har Aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan man även söka Särskild ersättning för aktiviteter. Från Juli det år man fyller 19 år till månaden före man fyller 30 år. Här söker man ersättning för utlägg och kostnader för aktiviteter som bowling, övriga sporter, läger, tävlingar, medlemskap, licens osv.

Kontakta din handläggare på FK och be om att söka Särskild ersättning för aktiviteter för dig som har Aktivitets ersättning.

Senast uppdaterad: 23-02-28 av Linus Wirén