Bowlinggymnasium

Svenska Bowlingförbundet bedriver certifierad gymnasieverksamhet på fyra platser i landet. Gymnasiereformen GY11 innebär hårdare krav på de gymnasier som vill anordna utbildning i ämnet specialidrott. Skolorna som ska undervisa i ämnet specialidrott från höstterminen 2011 måste först certifieras av Svenska Bowlingförbundet och därefter godkännas av Skolverket.
Den formella beteckningen för skolor med specialidrott är Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). För SvBF:s del kommer dessa i praktiken vara regionala bowlinggymnasier, där eleverna ska kunna satsa mot nationell seniorelit samtidigt som de studerar på bra gymnasieutbildningar.

De certifierade bowlinggymnasiernas utbildning är en viktig del i SvBF:s talangutveckling (16-19 år). SvBF har detaljerade riktlinjer för utbildningens mål. SvBF:s verksamhetsinriktning, värdegrund och vision tillsammans med SvBF:s måldokument och certifieringskriterier skall bidra till ett helhetsperspektiv på utbildningen. Ansvaret för uppföljning och kvalitetssäkring av bowlingutbildningen ligger hos SvBF.

Målsättning
Majoriteten av de bowlingungdomar (pojkar och flickor) som tillhör landets bästa i sin åldersgrupp går på ett av SvBF certifierade bowlinggymnasier.

För att svara upp mot skolverkets krav på kvalitetskrav på intagna elever har SvBF styrelse bestämt antalet NIU certifierade gymnasier till totalt fem eller totalt 60 elever.

Certifierade gymnasier
Nedanstående gymnasier är certifierade. Via deras hemsidor kan du få mer information om utbildningen samt göra ansökan/intresseanmälan.

Stad Gymnasieskola Inriktning Uttagningsdag

Stad          Gymnasieskola Inriktning  Uttagningsdag
Nässjö Brinellgymnasiet RIG  
Hagfors Älvstrandsgymnasiet NIU  
Malmö Malmö idrottsgymnasium NIU   
Nässjö Brinellgymnasiet NIU  
Partille Partille gymnasium NIU  

För Utblidningsenheter
Inför ett nytt läsår kan utbildningsenheter söka certifiering hos Svenska Bowlingförbundet för sin utbildnig med elitidrottsinriktning.

Certifieringsansökan 

Certifieringskrav 

Senast uppdaterad: 22-12-09 av Tim Davidsson