Kursutbud

Svenska Bowlingförbundet har specialinriktade utbildningar för bowling. Förutom de egna kurserna  jobbar förbundet mycket med RF/SISU kursutbud.
För nybörjare
Grundutbildning

För föreningar som vill genomföra en kort introduktion om vad sporten bowling innebär och hur det fungerar i bowlinghallen. Kan t.ex. vara bowlingföräldrar som vill veta mer om vad bowlingen innebär för deras barn, eller till nybörjare som vill ha en mer grundläggande kunskap om sporten bowling.

Länk till utbildningsmaterialet

Tränarutbildning
Tränar Utbildning Grund
(TUG)

Det gamla DTU materialet har moderniserats och följer metodiken i resten av tränarmaterialet.

Materialet kan användas av distrikten själva för att genomföra egna tränarutbildningar för t.ex. klubb- eller halltränare.

För att utbilda i TUG krävs EBF Level 1 och en utbildarutbildning.

Kontakta johan.ekstrom@swebowl.se för mer information.

EBF Level 1

Vi följer Europeiska Bowlingfederationen (EBF):s utbildningsprogram och kan i Sverige erbjuda utbildningar ur EBF:s programkatalog.

EBF Level 1 vänder sig till de som vill lära andra att börja bowla, och lära ut den grundläggande en- och tvåhandsteknik som används inom sporten bowling.

Kursen är öppen för alla men en förutsättning är att man har bowlat en period och vet vad bowling handlar om.

EBF Level 1-kursen hålls under fyra dagar, med både praktiska och teoretiska moment och beräknas att genomföras minst en gång per år. 

Efter utbildningen ska den utbildade tränaren registrera 150 tränartimmar för att bli certifierad Level 1-tränare.

 

ETBF Level 2

EBF Level 2 är en fortsättning på EBF Level 1 och ingår i EBF:s utbildningsprogram. Denna utbildning riktar sig till de som vidare vill lära ut bowling för spelare som vill förbättra sin teknik men också kunskaper kring klot, banläsning etc. För att få gå denna kurs krävs en certifiering i Level 1 (utbildningstillfälle samt minst 150 rapporterade tränartimmar).

Efter kursen behöver tränaren registrera 200 tränartimmar för att bli certifierad Level 2-tränare. 

Kursen planeras att genomföras en gång per år, beroende på tillgången till certifierade tränare.

 

Rekommenderade SISU-kurser
Föreningsledare

En utbildning för förenings- och distriktsstyrelse att använda sig av för att få mer kännedom och kunskap om deras roll och sammanhang. Du hittar denna utbildning här:

 

För mer information kring våra utbildningar, kontakta johan.ekstrom@swebowl.se

Senast uppdaterad: 23-05-25 av Johan ekström