Utbildade och certifierade tränare

Certifierade tränare har fullföljt utbildningen med de praktikkrav som är en del av utbildningen.

Utbildade tränare har endast gått utbildningen och håller på med sin praktikuppgift eller valt att inte fullfölja praktiken.

 

Länk till EBF, uppdateras regelbundet. 

Lista över utbildade och certifierade tränare

Senast uppdaterad: 23-01-16 av Tim Davidsson